Baş direktor

SARA HƏSƏNOVA

 

Sanitariya – gigiyena məsələlər üzrə  Baş direktorun müavini

SURXAY MƏMMƏDOV

 

Epidemioloji məsələlər üzrə  Baş  direktorun müavini

AFAQ  ƏLİYEVA