• Baş Direktor
  • Baş direktorun təşkilatı məsələlər üzrə müavini
   • Təşkilat və sosial gigiyena monitorinqi şöbəsi
  • Baş direktorun sanitariya-gigiyena məsələləri üzrə müavini
   • Sanitariya-gigiyena şöbəsi
    • Radiasiya gigiyenası bölməsi
    • Kommunal gigiyena bölməsi
    • Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası bölməsi
    • Xəbərdaredici sanitariya nəzarəti bölməsi
    • Toksikologiya və əmək gigiyenası bölməsi
   • Labaratoriya Sınaq Mərkəzi
    • Nümunələrin qəbulu və nəticələrin verilməsi şöbəsi
    • Virusologiya laboratoriyası
    • Bakteriologiya laboratoriyası
    • Sanitariya-gigiyena, fiziki-kimyəvi, toksikoloji və radioloji müayinələr üzrə laboratoriya
    • Toksikoloji-kimyəvi müayinələr üzrə Referens laboratoriyası
    • QİÇS laboratoriyası
    • Parazitoloji Referens laboratoriyası
  • İnsan resursları şöbəsi
  • Hüquq məsləhətçisi
  • Baş direktorun epidemioloji məsələləri üzrə müavini
   • Epidemiologiya şöbəsi
    • Hava-damcı infeksiyaları bölməsi
    • Xəstəxana daxili infeksiyalar bölməsi
    • Bağırsaq infeksiyaları bölməsi
    • İmmunoprofilaktika bölməsi
   • Profilaktik dezinfeksiya şöbəsi
   • Xüsusi təhlükəli infeksiyalar şöbəsi
   • Ocaqlı dezinfeksiya
   • Paraziologiya şöbəsi
   • Entomologiya bölməsi
  • MM qərargahının rəisi
  • Baş direktorun iqtisadi məsələləri üzrə müavini