1. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən işlənib hazırlanmış və  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2012-ci il 13 dekabr tarixli 46 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin icbari tibbi müayinələrin keçirilməsi tələb olunan işlərin siyahısı”.
  2. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2014-cü il 15 may tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası” və “İşçinin peşə xəstəliyinə tutulmağı ehtimalı yüksək olan iş yerlərinin Siyahısı”na dair Təlimat”.
  3. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən işlənib hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 18 may 2018-ci il tarixli 29 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Pulsuz müalicə-profilaktik yeməklərin rasionu və vitaminli preparatların tərkibi”.
  4. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən işlənib hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 25 fevral 2016-cı il tarixli 13 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət sanitariya-epidemioloji nəzarətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar istifadə edilən sənədlərin tərtibi və tətbiqi Qaydaları”
  5. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən işlənib hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 6 fevral 2015-ci il tarixli 05 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ötürücü radiotexniki obyektlərin yerləşdirilməsinə və istismarına dair sanitariya normaları və qaydaları”.

Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində uşaqların qidalanmasının təşkili. Metodik tövsiyə.

"Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və dövriyyəyə buraxılan tütün məmulatının tərkibində hər ədəd üçün nikotinin tütün qatranının və karbon monoksidinin miqdarının yuxarı həddi"nin təsdiq edilməsi barədə

“Ötürücü radiotexniki obyektlərin yerləşdirilməsinə və istismarına dair sanitariya normaları və qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

“Dövlət sanitariya-epidemioloji nəzarətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar istifadə edilən sənədlərin tərtibi və tətbiqi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

“İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası”nın və “İşçinin peşə xəstəliyinə tutulmağı ehtimalı yüksək olan iş yerlərinin Siyahısı”na dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə

“Pulsuz müalicə-profilaktik yeməklərin rasionu və vitaminli preparatların tərkibi”nin təsdiq edilməsi barədə

Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar

İcbari tibbi müayinələrin təkmilləşdirilməsi barədə

“Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair Tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında

Sanatoriya Kurort müəssisələrində sanitar-gigiyenik Tələblər