“Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi” PHŞ tərəfindən sahibkarlar üçün ərizələrin elektron formada qəbul edilməsi və nəticəsi barədə istifadəçiyə məlumat verilməsi imkanı yaradılmışdır.

1. Radioaktiv maddə və materialların, ionlaşdırıcı şüa mənbələri olan qurğuların, avadanlıqların və radioaktiv tullantıların daşınması üsullarının və şəraitinin sanitariya qaydalarına uyğun olması barədə sanitariya-gigiyenik rəyin verilməsi.

2. Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər üçün sanitariya rəyinin verilməsi.

3. Tikinti və yenidənqurma layihələrinə sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi.

4. Qeyri ərzaq məhsullarına gigiyenik sertifikatın verilməsi.